måndag 5 april 2010

En bit som har fastnat i mitt huvud.

"Kvinnan framträder som det negativa, så att varje bestämning tillskrivs henne som en begränsning, utan ömsesidighet. I teoretiska disskussioner med män har jag ibland blivit irriterad av att höra dem säga till mig: "Ni tänker så för att ni är kvinna." Men jag visste att mitt enda försvar var att säga: "Jag tänker så för att det är sant", och därigenom eliminera min subjektivitet. Det var inte tal om att invända: "Ni tänker motsatsen för att ni är man." Därför att det är underförstått att detta att vara man inte är ett särdrag, en man är i sin fulla rätt i och med att han är man, det är kvinnan som är fel."

- Simone de Beauvoir (Det andra könet)

Inga kommentarer: