måndag 18 januari 2010

"Vi är så fattiga så vi har inte råd med nån pappa!"

Vi pratade om situationen på Haiti på jobbet.
En av mina medarbetare uttryckte frustration över att de alltid är de som redan har det svårt som drabbas av hemskheter.
"Naturkatastrofer, krig och sjukdomar och sånt, det drabbar ju alltid dem som redan har det fattigt och eländigt, är inte det konstigt?"
Nu är ju inte det här riktigt sant. Miljonärer dör i AIDS dom med och i tillexempel USA sker det naturkatastrofer nu och då, orkaner och jordbävningar bland annat. Men ändå, det ligger något i det där som Sydafrikas president så idiotiskt sa; AIDS beror inte på HIV utan på fattigdom. Det är naturligtvis inte sant. Inte heller var det så att lus-Mia i Madicken inte hade råd med en Pappa. Pappor kan man inte köpa för pengar. Men att tro att de här sakerna inte har något att göra med fattigdom är en ännu större lögn. Det är inte en slump att det är just fattiga länder som alltid verkar drabbas. På rak arm kan jag tänka mig minst tre samband.

För det första, och det här sambandet har jag själv tusen argument emot, så är vissa områden fattiga just för att de drabbas av naturkatastrofer. Det är tillexempel svårt att bygga upp en infrastruktur om vägarna hela tiden spolas bort av översvämningar och det är svårt att bygga upp rikedom om befolkningen ömsom svälter ihjäl och ömsom drunknar.

För det andra, och det här är så mycket viktigare, hade de här sakerna, vilka de än må vara, drabbat Européer hade det varit fixat nu. I vissa delar av södra Afrika har 25% av befolkningen hiv. Hade det varit så någonstans där vita människor bott skulle det finnas ett botemedel. I rika länder blir naturkatastroferna inte lika katastrofala. Där har man råd att bygga ordentliga hus, där kan man evakuera befolkningen och sätta in ordentliga hjälpinsatser.

Slutligen. Den största delen av världen är består av fattiga människor. De allra flesta länder är inte så kallade "I-länder". Så verkligen, även om alla människor drabbades av precis lika många katastrofer under en livstid skulle ändå de som har det "fattigt och eländigt" vara överrepresenterade.

Det var ingen slump att det var Madicken som hade en pappa och inte Lus-Mia. Hon var för fattig.

Inga kommentarer: