torsdag 26 mars 2009

Kränkt heder

Det är märkligt hur stor del av debatten  kring hederskulturer som går åt till att upprätthålla svenska mäns heder. Etniskt svenska män mördar, våldtar, förtrycker och misshandlar visserligen etniskt svenska kvinnor. Men de gör det av mycket mer hedervärda anledningar än män i hederskulturer. 

Svenska män känner sig kränkta när de klumpas ihop med män i hederskulturer. Det är skamligt. Riktiga män behandlar inte sina kvinnor så.

Allt detta i "den svenska kulturen" där begrepp som heder och skam inte på något vis är centrala. Och männens anseende inte alls hänger ihop med kvinnans livssituation

Det är märkligt.

Inga kommentarer: