torsdag 26 mars 2009

Att susa genom döden med Farfar

På den tiden Farfar fortfarande körde en massa bil alldelens för fort satt jag i baksätet och vi susade förbi byar och gårdar. Farfar kände till alla, pekade och berättade:

"Denna bodd n' Holger Marklund - men han ha ju dödde. Å denna bodd n' Arvid Lundmark som omkomme i en motorcykelolykk. Å denna einn bodd a' Olga och n' Rubin men dom va ju å' döö bägge tjvåen. Å i rö kåken där bodd n' Helmer, han kjåårt allti för fort å så jikk he ju som he jikk!"

Då hördes en stilla undran från baksätet:

"Men Farfar, känn du då ingen som lev?"

Inga kommentarer: